Medlemskap

Som medlem i Norske Finansanalytikeres Forening får du tilgang til det siste innenfor fagkompetanse i finansnæringen. Vi arrangerer jevnlig seminarer om relevante temaer i tillegg til våre mange studier og kurs, herunder det svært anerkjente AFA-studiet samt kurs i bærekraft i finans.

Medlemskap i Norske Finansanalytikeres Forening er personlig og det må sendes søknad om opptak. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning og relevant yrkespraksis samt erklæring om aksept av foreningens etiske regler.


* Studentmedlemskap forutsetter at man er student ved studium som ved endt studium kvalifiserer til medlemskap (studentmedlemskap maksimum fire år).
* Pensjonistmedlemskap forutsetter tidligere ordinært medlemskap. 
** For innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgede året.

Medlemskontingent NFF

Ordinær medlem: NOK 1400 per år.

Pensjonistmedlemmer: NOK 600

Studentmedlemmer: Gratis medlemskap under studietiden. Studenter deltar gratis på foreningens arrangementer

Kriterier for medlemskap

Utdanning som kvalifiserer

  • Siv.øk/Master i økonomi og adminstrasjon
  • Statsautorisert revisor/Master i regnskap og revisjon
  • Master i samfunnsøkonomi/profesjonsstudiet
  • Annen relevant akademisk utdanning på masternivå

Bestått utdannelse som ikke gir automatisk opptak i NFF, men som med tillegg av minimum 1 års relevant yrkespraksis vil kvalifisere

  • Bachelor i økonomi og administrasjon eller andre økonomiske fag
  • Annen relevant akademisk utdanning på bachelornivå
  • Autorisert fondsmegler