Kvinner i Frontfinans (KIFF)

Kvinner i Frontfinans (KIFF) er et nettverk for kvinner som jobber i frontfinans-funksjoner. Dette inkluderer stillinger innen investeringsbankområdet, analyse, kapitalforvaltning, investorrelasjoner og ledende finansfunksjoner i finans- og industriforetak.

Nettverket fungerer som en møteplass for å utveksle ideer, møte andre likesinnede og som søker å øke bevisstheten om at finansnæringen er en spennende og viktig del av samfunnet vårt. En viktig målsetting er å øke tilfanget av kvinner i næringen vår.

Vi arrangerer jevnlig seminarer og arrangementer med spennende og relevant tematikk.

Jobber du i frontfinans og ønsker å delta i nettverket?

Styret i KIFF

 • Alexandra Morris (L) – Skagen Fondene
 • Annie Bersagel – Folketrygdfondet
 • Cecilie Fredriksen – DNB Markets
 • Anette Hjertø – DNB Asset Management
 • Mie Holstad – NBIM
 • Lone Kleveland – Danske Bank
 • Pernille Moen – Folketrygdfondet
 • Randi Nordstad – SpareBank 1
 • Thea Stensaker – Nordea
 • Sindre Støer – VPFF
 • Ellen Amalie Vold – NVCA
 • Bernt Zachariassen – VFF
 • Heidi Nygaard (S) – NFF
 • Mette Lindbæk – NFF